Mentale Gezondheid

Acrofobie (hoogtevrees), oorzaken en behandeling

acrofobie hoogtevrees Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Acrofobie, of extreme hoogtevrees, kan verlammend werken voor iemand met deze angst. Hoewel de meeste mensen rationeel kunnen vrezen om te vallen en gewond te raken, is acrofobie vaak irrationeel en kan het een sterke emotionele reactie opwekken, zoals paniekaanvallen.

Iemand met extreme hoogtevrees kan bijvoorbeeld een paniekaanval krijgen door een video te bekijken waar iemand rechtstaat ​​op een hoog gebouw. Zelfs als ze het weten dat ze zich in een veilige ruimte bevinden.

Houd er dus rekening mee dat onbehandelde acrofobie kan verergeren en tot paniekaanvallen kan leiden tijdens het televisiekijken of zelfs wanneer u slaapt.

Oorzaken van acrofobie (hoogtevrees)

acrofobie hoogtevrees

Een fobie is een intense vorm van angst met betrekking tot een specifieke stimulus. Er is gesuggereerd dat fobieën om twee redenen kunnen ontstaan: eerdere persoonlijke ervaring of de aangeleerde ervaring door het kijken naar negatieve ervaringen met betrekking tot de stimulus. Acrofobie of extreme hoogtevrees verschilt hier niet van in oorsprong.

Psychologen hebben echter geen definitieve conclusies kunnen trekken over fobieën, waaronder acrofobie. Dit betekent dat iemand met acrofobie mogelijk helemaal geen persoonlijke traumatische ervaringen heeft met vallen of traumatische negatieve ervaringen heeft gezien. Omgekeerd ontwikkelen degenen die een traumatische val hebben opgelopen van een hoge locatie niet noodzakelijkerwijs acrofobie.

Acrofobie (hoogtevrees) en paniekaanvallen

Ondanks dat ze geen duidelijke oorzaak kennen, is het bekend dat mensen met acrofobie intense emotionele reacties of paniekaanvallen ervaren wanneer ze zich op hoogten bevinden .

Deze angst kan zich manifesteren als een oplopende hartslag, schijnbaar gevoel van verlamd zijn, kortademigheid of hyperventilatie, plotselinge drang om te plassen, plotseling huilen, plotselinge woede en / of rusteloosheid. Clienten die lijden aan extreme hoogtevrees kunnen een combinatie van de bovenstaande symptomen ervaren wanneer ze hoogtes naderen. Tijdens hun paniekaanval kunnen ze ook beweren dat ze ‘niet kunnen bewegen’ of ‘moeilijk kunnen ademen’.

Als iemand die je kent zo’n acrofobe reactie ervaart, is het cruciaal om hem het gevoel te geven dat hij veilig is. Herinner hen eraan om te ademen en leidt hen af met iets dat hun angst kalmeert totdat de stimulus afneemt. Mindfulness- en aardingstechnieken kunnen goed werken.

Moedig ze aan om hun blik op iets dichterbij te richten, zoals uw gezicht of laat hen de items in hun tas tellen.

Stel ze gerust zodat ze zich veiliger voelen totdat de prikkel verdwenen is.

Behandeling van acrofobie (hoogtevrees)

behandeling acrofobie hoogtevrees

Er zijn twee natuurlijke en therapeutische manieren om acrofobie te behandelen: blootstellingstherapie en psychotherapie.

Bij exposure-therapie, een techniek van gedragstherapie, wordt de acrofobe cliënt langzaam blootgesteld aan hun prikkel; in dit geval hoogten, in kleine dosis. Dit zou gebeuren in een gecontroleerde omgeving met een nauwgezette monitoring door een geestelijke gezondheidszorg professional.

De sleutel is om de cliënt langzaam ongevoelig te maken voor wat hij vreest. Voor acrofobie kanmen bijvoorbeeld gewoon beginnen met naar een foto van iemand in een achtbaan te kijken. Of ment kan een point-of-view-video van het uitzicht vanaf een hoge plaats bekijken. Vervolgens werkte de persoon langzaam zijn weg om zijn angst het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld nabij een balkon staan, dan een voet op het balkon zetten, enzovoort, totdat ze op het balkon kunnen staan ​​en naar buiten kunnen kijken zonder een intense golf van angst of paniekaanval te ervaren.

Het soort therapie waar u naar op zoek moet zijn als u denkt dat dit de juiste oplossing voor u is, is cognitieve gedragstherapie of CGT. Een optie die het overwegen waard is, is Rational Emotive Behavioral Therapy of REBT.

Bij psychodynamische therapie of dynamisch-analytische psychotherapie zou de acrofobe cliënt deelnemen aan gesprekstherapie doen om hun redenen te ontdekken waarom ze hoogte op zo’n diepgaand of disfunctioneel niveau vrezen. Men zal het denken van de cliënt analyseren wanneer ze hoogten ervaren. Vervolgens zullen de therapeut en de cliënt met hoogtevrees samenwerken om het cognitieve proces te reconstrueren wanneer ze worden geconfronteerd met de stimulus.


Universiteit van Twente: Effectieve behandeling van hoogtevrees zonder therapeut, met de Smartphone Virtual Reality-app

Related Post