DISCLAIMER – VRIJWARING

Abouthappylife.com; 2020.

Bedrijfsgegevens

About Happy Life, wereldwijd

DOOR ABOUTHAPPYLIFE.COM TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD EN BENT U GEBONDEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID, MOET U GEEN TOEGANG BEKOMEN TOT ABOUTHAPPYLIFE.COM OF GEBRUIK MAKEN VAN ABOUTHAPPYLIFE.COM.

Behalve voor zover specifiek anders bepaald, worden de website en de producten die op de website worden aangeboden, aangeboden in de staat waarin ze verkeren en zoals ze beschikbaar zijn en zonder enige vorm van garantie, tenzij specifiek anders bepaald. voor zover toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving, wijst Abouthappylife.com alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Abouthappylife.com en aanverwante bedrijven verklaren of garanderen niet dat de functies op de website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden verholpen of dat de site of de server die de website beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Abouthappylife.com geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op de website met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De toepasselijke wetgeving staat mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Abouthappylife.com en aanverwante bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik of het onvermogen om de website of het materiaal op de site te gebruiken, zelfs als Abouthappylife.com of aanverwante bedrijven is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. de toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

U stemt ermee in om Abouthappylife.com zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen en al hun respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers te verdedigen, te vrijwaren en te vrijwaren van en tegen alle claims, procedures, schade, verwondingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de studiewebsite en elke schending door u van deze algemene voorwaarden.

Ongeautoriseerd gebruik en / of duplicatie van dit materiaal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de auteur en eigenaar van deze site is ten strengste verboden. uittreksels en links mogen worden gebruikt, op voorwaarde dat Abouthappylife.com volledige en duidelijke vermelding krijgt van de juiste en specifieke richting voor de originele inhoud.

In overeenstemming met de internationale spamwetgeving voor e-mail volgt A. Perez OÜ, Abouthappylife.com alle toepasselijke wetten op het gebied van digitale communicatie. als onderdeel van onze diensten is een geldig e-mailadres vereist om een ​​reactie achter te laten, een product te kopen en onze nieuwsbrief te ontvangen. U kunt zich op elk moment afmelden voor e-mailcorrespondentie.

Alle informatie en bronnen op Abouthappylife.com zijn gebaseerd op de meningen van de auteur, tenzij anders vermeld.

GEEN ENKELE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE MOET WORDEN GEBRUIKT VOOR DE DIAGNOSE, VOORKOMEN OF BEHANDELEN VAN EEN ZIEKTE OF TOESTAND.

FTC Affiliate Disclosure: About Happy Life is een deelnemer aan verschillende affiliate marketingprogramma’s, ontworpen om ons een manier te bieden om vergoedingen te verdienen door te linken naar gelinkte sites.


Do ’s – En – Don’t op deze website

Het is belangrijk om in de eerste plaats te benadrukken dat ik geen arts ben, geen psychiater en geen levenscoach . Ik schrijf gewoon blogberichten over onderwerpen die volgens mij het verschil kunnen maken. Mijn blogberichten vervangen op geen enkele wijze de professionele hulp van een arts of psychiater ;

Ik geef geen medische advies , ik deel mijn ervaringen en benader een verscheidenheid aan onderwerpen met betrekking tot de geestelijke gezondheid en geluk;

Ik kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor ongepast gebruik of verkeerde interpretatie van mijn blogberichten ;

Ook belangrijk om te weten is dat deze content beschermd is door copyright en in zijn totaliteit mijn intellectuele eigendom is ;

U mag de volledige tekst van mijn delen blogberichten overnemen indien u mijn naam vermeldt en naar deze website verwijst maar het is niet toegestaan om gedeeltelijke blogberichten en of hele blogberichten te reproduceren zonder vermelding van mijn naam en verwijzing naar deze website.
U bent ook niet toegestaan om veranderingen aan te brengen of blogberichten te vertalen .

Het belangrijkste doel van deze website is om mensen te helpen om een beter inzicht en begrip te hebben omtrent de geestelijke gezondheid. Op deze manier is men in staat om een gelukkiger leven te leiden;

Deze website is geen cultus voor mijn persona, dus ik zal alleen over mezelf praten als dit nuttig is om een ervaring te delen die betrekking heeft op een bepaald onderwerp;

Aangezien ik ben geen coach ben doe ik geen coaching sessies;

Ik vermeld enkel producten die in overeenstemming zijn met mijn blogberichten. Alle boeken, programma’s, producten, en therapieën waar ik naar verwijs worden onderwezen door professionelen gecertificeerd in hun respectievelijk vakgebied en hebben een geld – terug garantie ;

Met de affiliatieproducten, die je in de vorm van links tegenkomt in mijn blogposts en op de bronnen pagina, verdien ik ook geld als je deze aankoopt, maar ze brengen geen extra kosten met zich mee, ik doe dit om deze blog draaiende te houden;

Er zullen nooit advertenties voor medicijnen op deze website worden getoond ;

Opmerkingen zijn welkom en aangemoedigd op deze website, maar ik wil erop wijzen dat spam en respectloze opmerkingen die de gevoeligheid van anderen kunnen schaden, door mij zullen worden gecensureerd. Ik behoud het recht om zowel deze als hun auteurs te bannen en indien nodig te vervolgen;

Gastberichten zijn toegestaan, maar ik moet ze eerst gelezen hebben en akkoord gaan met de inhoud vooraleer ik deze publiceer.


Doel van deze website

Het hoofddoel van deze website is om mijn blogberichten met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen en ze te helpen tegenslagen te overwinnen , hun emoties te begrijpen en hopelijk de weg te vinden naar een gelukkiger, meer bevredigend leven. Ik heb er vertrouwen in dat het delen van mijn ervaringen en wat ik in de loop van de tijd heb geleerd een verschil kan maken!

Als mijn blog vandaag één enkele persoon kan helpen dan is het reeds de moeite waard geweest.

Alex Perez