Mentale Gezondheid

ASS (autismespectrumstoornis) en angst. Is er een link?

autismespectrumstoornis en angst Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Psychologen en behavioristen hebben talloze onderzoeken gedaan naar het begrijpen van angst bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Omdat de twee diagnoses veel overeenkomsten vertonen, is het belangrijk om ze nauwkeurig te diagnosticeren om ze effectief te kunnen behandelen.

Wat zijn de overeenkomsten tussen autismespectrumstoornis en angst?

overeenkomsten autismespectrumstoornis angst

Onderzoekers hebben moeite gehad met het diagnosticeren van angst bij mensen met een autismespectrumstoornis. Dit heeft twee belangrijke redenen. Ten eerste kunnen velen met ASS mogelijk niet goed kunnen uitdrukken hoe ze zich voelen. Ten tweede zijn er veel overlappende symptomen tussen autismespectrumstoornis en angst.

Mensen met ASS en angst:


● Ervaren onverklaarbare handelingen in een sociale situatie
● Voelen zich ongemakkelijk in sociale situaties
● Ervaren angst bij verandering
● Reageren sterk op een stimulus, zoals een fobie
● Kunnen onaangename sensaties ervaren veroorzaakt door specifieke stimuli, zoals harde geluiden, enz.
● Ervaren angst voor negatieve reacties
● Kunnen niet omgaan met een gevoel van beperking
● Ervaren emotionele ontregelingen
● Ervaren schrikreacties
● Vermijden stressvolle situaties

Omdat er sterke overeenkomsten zijn tussen de twee diagnoses, is het vaak moeilijk vast te stellen of iemands acties te wijten zijn aan ASS of angst. Sommige onderzoeken hebben echter aangetoond dat het kunnen diagnosticeren van angst bij mensen met ASS kan helpen om angst effectiever te behandelen. Het behandelen van angst bij ASS kan de symptomen aanzienlijk verminderen en de geestelijke gezondheid verbeteren.

Welke tests zijn er om angst vast te stellen bij mensen met een autismespectrumstoornis?

tests autismespectrumstoornis angst
Wereldwijde maand voor autisme-bewustzijn

Omdat de twee aandoeningen zo op elkaar lijken, is het belangrijk om specifieke tests te gebruiken om angst nauwkeurig te diagnosticeren bij mensen met ASS. Studies hebben aangetoond dat de beste test om dit te doen het Anxiety Disorders Interview Schedule-Autism Addendum (ADIS / ASA) wordt genoemd.

Deze test heeft aangetoond dat het nauwkeurig fobieën, gegeneraliseerde angststoornis, sociale angststoornis en verlatingsangst diagnosticeert bij degenen waar ook autismespectrumstoornis is vastgesteld.

Met de correcte diagnose van angst kunt u de aandoening met een hoger succesratio behandelen.

Wat zijn de behandelingen voor angst voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)?

behandelingen autismespectrumstoornis angst

Een therapie die bij ASS buitengewoon goed werkt, is cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is een effectieve therapie voor veel diagnoses van geestelijke gezondheid, zoals depressie en algemene angst. Het doel van cognitieve gedragstherapie is om irrationele gedachten te herkennen, het negatieve denkproces te stoppen en die gedachten om te leiden om zelfbespreking en cognitieve processen te verbeteren. Het duurt vaak minstens zes sessies om effectief te zijn bij de behandeling van psychische aandoeningen, maar de slagingspercentages zijn hoog gebleken.

Onderzoek heeft aangetoond dat cognitieve gedragstherapie tevens ook effectief is bij het behandelen van angst bij mensen met de diagnose ASS. Een studie toonde een significante verbetering van de symptomen van algemene angst en sociale phobie bij CGT-interventies op school. De interventie hielp studenten met een autismespectrumstoornis om te gaan met hun angstgevoelens en maakte gebruik van directieve lesmethoden voor het gebruik van CGT.

De interventie liet over het algemeen positieve resultaten zien, waarbij ouders, docenten en leerlingen zelf waarneembare verbeteringen in de angstsymptomen opmerkten. Cognitieve gedragstherapie die werd gebruikt om angst te behandelen bij mensen met een autismespectrumstoornis bracht ook een verbetering in sociale vaardigheden teweeg. CGT matigde ook de waargenomen bedreigingen voor de studenten. Het modereren van waargenomen bedreigingen heeft een direct effect op angst, aangezien studenten meestal angstige gevoelens ervaren wanneer ze een situatie als bedreigend beschouwen.


PDF, leidenuniv.nl: Leiden University: De angst die kinderen met een autisme spectrum stoornis ervaren in vergelijking met de angst van kinderen met een normale ontwikkeling

Autisme.nl, Nederlandse Vereniging voor Autisme: Autismespectrumstoornis

Autisme.nl, Nederlandse Vereniging voor Autisme: Autisme in combinatie met angst en dwang

Hersenstichting.nl: Wat zijn autismespectrumstoornissen (ASS)?

Related Post