DepressieGelukkig leven

Wat betekent bipolair eigenlijk?

bipolair Posted On
Posted By Alex Perez

U heeft misschien reeds gehoord van de psychische aandoening: bipolaire stoornis.

Of misschien heb je iemand horen zeggen: “Oh, ze is bipolair” om iemand met stemmingswisselingen te beschrijven.

Bipolair zijn is echter meer dan alleen een bijvoeglijk naamwoord voor iemand die de ene minuut gelukkig lijkt en de volgende minuut overstuur is.

Bipolaire stoornis is een ernstige psychische aandoening die niet lichtvaardig moet worden opgevat.

Letterlijk bestaat het woord “bipolair” uit twee delen. Het voorvoegsel “bi-” betekent twee en het woord “polair” verwijst naar extreme uiteinden van een reeks die tegengesteld van aard zijn.

Iemand met een bipolaire stoornis ervaart sterke emoties in het bereik van extreem geluk tot extreem verdriet. De fases of episodes van geluk worden ‘manisch’ genoemd en de episodes van intens verdriet worden ‘depressie‘ genoemd.

Het is normaal om soms verdrietig te zijn en andere keren gelukkig. Iemand die bipolair is, ervaart echter intense symptomen die hun dagelijkse leven verstoren of zelfs onderbreken en schadelijk kunnen zijn voor gezonde interpersoonlijke relaties. Mensen met een bipolaire stoornis hebben het moeilijk om hun emoties tijdens elke episode te reguleren en kunnen niet simpelweg “positief zijn” tijdens depressieve episodes of “kalmeren” tijdens manische episodes.

Hoe zien manische episodes eruit bij een bipolaire stoornis?

bipolair manisch

Manische episodes zijn wanneer iemand met een bipolaire stoornis extreem geluk ervaart. Enkele symptomen van een manische episode zijn onder meer:


● Zich onoverwinnelijk voelen
● Opgeblazen ego en zelfvertrouwen
● Rusteloosheid of gemakkelijk afgeleid
● Impulsief gedrag – zoals veel geld uitgeven, overmatig gokken of hyperseksualiteit
● Overmatig spraakzaam
● Psychose
● Los van de realiteit

Wat zijn depressieve episodes bij een bipolaire stoornis?

bipolair depressief

Depressieve episodes zijn wanneer iemand met een bipolaire stoornis extreem verdrietig is. Symptomen voor iemand met een bipolaire stoornis zijn onder meer:


● Zich hopeloos voelen
● Toename van slaap en vermoeidheid
● Gedachten over zelfbeschadiging
● Suïcidale- of zelfmoordneigingen
● Vrijwillige isolatie
● Vrienden en familie vermijden

Niveaus van bipolaire stoornis

Er zijn verschillende categorieën bipolaire stoornissen, afhankelijk van:


● Hoe vaak men manische en depressieve episodes ervaart
● Hoe lang de afleveringen voorkomen
● De intensiteit van elke aflevering

Professionals in de geestelijke gezondheidszorg stellen een diagnose op basis van hoe vaak iemand gedurende een bepaalde periode, zoals een jaar, manische of depressieve episodes ervaart, of hoe intens de manische episodes worden vergeleken met iemands depressie.

Natuurlijke behandelingen van bipolaire stoornis

bipolair behandeling

Behandeling van een bipolaire stoornis omvat meestal een combinatie van veranderingen in levensstijl en psychotherapie. Ingrijpende interventie of tussenkomst is nodig voor mensen met een ernstige bipolaire stoornis, zodat tijdens manische episodes niet op impulsieve gevoelens wordt gereageerd en zelfbeschadigend gedrag niet wordt uitgevoerd tijdens depressieve episodes.

Therapie voor mensen met een bipolaire stoornis kan psycho-educatie in het gezin en gezinsgerichte therapie omvatten. Familie is een belangrijk ondersteuningssysteem voor mensen met een bipolaire stoornis en het hebben van de juiste psycho-educatie kan mensen met een bipolaire stoornis helpen om de symptomen beter te beheersen.

Behandelingen kunnen ook groepstherapie en cognitieve gedragstherapie omvatten om mensen met een bipolaire stoornis ondersteuning te bieden en te helpen om hun cognitieve processen te begrijpen.

De betekenis van bipolair

‘Bipolair zijn’ is meer dan slechts wanneer iemand humeurig, prikkelbaar of van streek is voor een korte periode. Hoewel u de term misschien licht gebruikt, betekent het woord bipolair eigenlijk iemand die episodes van manische en depressieve gevoelens ervaart. Het is een ernstige psychische aandoening en er is hulp beschikbaar voor mensen die lijden aan een bipolaire stoornis.


PsyQ.nl Bipolaire stoornis

Related Post