KinderenMentale Gezondheid

Burn-out bij hoogbegaafde kinderen overwinnen

Burn-out bij hoogbegaafde kinderen Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Herber Freudenberger definieerde burn-out als “het uitsterven van motivatie of stimulans, vooral wanneer iemands toewijding aan een zaak of relatie niet de gewenste resultaten oplevert.” Een burn-out is een mentale staat van burn-out die vaak wordt ervaren bij getalenteerde en hoogbegaafde kinderen. Dit gebeurt vanwege de verwachtingen die eraan verbonden zijn om consequent uit te blinken in leven of werk. Hoogbegaafde kinderen hebben de behoefte om perfectionisme in stand te houden. Dit kan leiden tot mentale en fysieke uitputting, alsook tot demotivatie.

Burn-out bij hoogbegaafde kinderen is de algemene term om symptomen van langdurige uitputting die resulteert in chronische vermoeidheid te omschrijven. Deze kunnen zich zowel in sociale als in huiselijke omgevingen manifesteren. Een loskoppeling van de dagelijkse routine, negatieve gevoelens zoals frustratie, piekeren en verdriet kunnen erop wijzen dat het kind een burn-out heeft. Burn-out is helaas niet iets waar je gemakkelijk vanaf kunt komen.
Gelukkig zullen we je in dit artikel laten zien hoe je de kwaliteit van leven van je kind kunt verbeteren door een hoogbegaafd kind te overwinnen.

7 eenvoudige tips om een ​​burn-out bij hoogbegaafde kinderen te voorkomen

Op school Burn-out bij hoogbegaafde kinderen

Breng betekenis in hun werk


Studies suggereren dat hoogbegaafde kinderen die een burn-out hebben, gewoon de motivatie, opwinding en betekenis in hun dagelijks leven hebben verloren. Daarom is de beste aanpak om dit te bestrijden een manier te vinden om hun schoolwerk stimulerender en spannender te maken. Dit kan een nieuwe betekenis geven aan hun academische schoolwerk, en die vonk opnieuw doen ontbranden. De meeste hoogbegaafde kinderen zijn zeer doelgericht, dus het kan erg nuttig zijn om dat aspect bij hun schoolwerk te betrekken.

Een gevoel van controle


Wanneer een getalenteerd kind wordt beloond voor hun prestaties, is hun belangrijkste doel om dat gevoel van goedkeuring te blijven verwerven. Men zou kunnen stellen dat kinderen een gevoel van zelfdoelstelling en controle kunnen verliezen, waarbij alles draait om het behagen van leraren, ouders. Leer uw kind in plaats daarvan zijn autonomie en controle over zijn leven terug te winnen door middel van een gebalanceerde planning, of door hem zijn eigen leerroutine te laten kiezen.

Gevorderd materiaal


Herhaling kan vermoeiend zijn en kan ertoe leiden dat uw slimme kind de motivatie voor taken verliest. In plaats daarvan kan het integreren van een boeiend en leuk curriculum buitengewoon nuttig zijn voor een ongemotiveerd kind. Dit voorkomt de verveling en uiteindelijke burn-out die een stagnerende routine kan teweegbrengen.

Leer negatieve emoties herkennen

Schaken Burn-out bij hoogbegaafde kinderen


Het is belangrijk om uw kind te leren de negatieve emoties die het kan voelen te erkennen, in plaats van ze te onderdrukken en zich ervoor te schamen. Door te leren hun gevoelens goed te verwoorden, zullen kinderen beter begrijpen hoe ze met die emoties moeten omgaan. Ten tweede, bouw vertrouwen op bij uw kind, zodat ze er zeker van kunnen zijn om eventuele angsten aan u aan te pakken. Zo kun je de omstandigheden van hun burn-out beter voorspellen.

Omgaan met vaardigheden en mindfulness


Zodra uw kind zowel de effecten als de oorzaken van burn-out heeft erkend, is het tijd om nuttige copingstrategieën aan te leren. Begin door ze in veilige sociale kringen te betrekken, quality time door te brengen zonder constant herinnerd te worden aan academisch werk of school. Leer ze geduldig om gratis te zijn en deel te nemen aan mindfulness meditatie.

Flexibele routine

Hoogbegaafde kinderen hebben stabiliteit nodig, en het opstellen van een planning is de beste manier om dit te bereiken. Herinner uw kind eraan dat als taken niet worden voltooid, dit niet het einde van de wereld is en dat ze het gewoon een andere keer opnieuw kunnen proberen. Geef flexibiliteit aan de nieuwe routine van uw kind en zorg ervoor dat het schema niet aanmatigend is, omdat dit kan leiden tot verdere burn-out of bestaande vermoeidheid kan verergeren. Als je het gevoel hebt dat je kind afstevent op een burn-out, is het nemen van langere pauzes de verstandigste manier van handelen.

Niet-academische activiteiten


Het is cruciaal voor hun groei om uw kinderen gewoon kinderen te laten zijn en zich niet druk te maken over hun toekomst. Wanneer uw kind een burn-out ervaart door overbelaste druk en verwachtingen, is een pauze nemen om iets niet-academisch te doen een goede manier om te ontspannen. Moedig ze aan om te spelen en deel te nemen aan activiteiten die hun interesses kunnen opwekken, zoals koken, lezen, muziekinstrumenten bespelen en rollenspellen.

Ter besluit, het overwinnen van een hoogbegaafde kind-burn-out vereist zorgvuldige monitoring, evaluatie en aandacht. Bij het vinden van de oorzaak van het probleem, is het van vitaal belang om te werken aan de oplossing ervan. Als uw kind meer betekenis in zijn werk vindt, zal dit helpen om meer betrokkenheid te creëren. Leren kan leuker en effectiever zijn als je creativiteit toestaat.
Uw kind leren om zowel negatieve emoties als de oorzaken en symptomen van een burn-out te herkennen is de eerste stap. Daarna moeten jullie samen werken aan het ontwikkelen van coping-mechanismen en ontspanningstechnieken (vooral om met stress en stressvolle situaties om te gaan). Dit is cruciaal voor hun verdere groei.

Breng ten slotte flexibiliteit in hun routine en zorg dat ze geprikkeld worden aan de hand van leuke, niet-academische activiteiten om hun vaardigheden, talenten en capaciteiten ten volle te benutten.


We hopen dat dit artikel voor u inzichtelijk is geweest en u voortaan in staat stelt om de burn-out van hoogbegaafde kinderen te overwinnen. Bedankt voor het lezen, en veel succes verder!

Vragen en antwoorden over Burn-outs bij hoogbegaafde kinderen

Leren Burn-out bij hoogbegaafde kinderen

Hoe ontstaat een burn-out bij hoogbegaafde kinderen?


Burn-outs bij hoogbegaafde kinderen treden op wanneer het hoogbegaafde kind uitgeput raakt van het omgaan met de hoge verwachtingen van hun omgeving en het perfectionisme die ze geneigd zijn te ontwikkelen. Ze beginnen dan ondermaats te presteren, waardoor ze de goedkeuring van hun leraren en ouders verliezen. De oplossing is om de capaciteiten van het hoogbegaafde kind af te stemmen op hun onderwijsomgeving.

Hoe motiveer je een lui hoogbegaafd kind?

 • Laat ze hun taken kiezen
 • Vermijd ruzie over motivatie
 • Begin ze te prijzen voor hun inspanningen
 • Geef ze nieuwe uitdagingen om ze te prikkelen
 • Gebruik competitie en spel als motiveringsstrategie
 • Behoud de focus, daag ze uit om dieper op elk onderwerp in te gaan
 • Dit klinkt misschien contraproductief, maar het verhogen van je verwachtingen lijkt ook te helpen

Waarom vertonen hoogbegaafde kinderen uitstelgedrag?


Omdat ze menselijk zijn. Studies hebben aangetoond dat tot 95% van de studenten uitstelgedrag of procrastinatie vertoont. Een van de grootste uitdagingen dat we als mensen moeten trotseren, is ons chronische gebrek aan motivatie. Mensen stoppen pas met deze slechte gewoonte als ze de vele nadelen en negatieve gevolgen hebben ondervonden.

Waarom worden hoogbegaafde kinderen depressief?


Depressie heeft de neiging om je leven binnen te dringen als je omgeving niet aan je verwachtingen voldoet. Hoogbegaafden hebben een verhoogd bewustzijn, hierdoor worden ze meestal geconfronteerd met meer existentiële zorgen, hebben ze meer moeite om zich sociaal aan te passen en ervaren ze meer druk vanwege perfectionisme. Al deze factoren maken hoogbegaafde kinderen vatbaarder voor depressies.

Hoe stimuleer je een hoogbegaafd kind?

 • Vergelijk nooit
 • Voed hun interesses
 • Wees altijd ruimdenkend
 • Blijf hun intellect uitdagen
 • Laat ze de betekenis van dingen inzien
 • Stel buitenschoolse activiteiten aan hen voors
 • Focus op de dingen waar ze minder goed in zijn, werk aan hun zwakke punten

Waarom zijn hoogbegaafde mensen boos?


Zeggen dat hoogbegaafde mensen boos zijn, is een generalisatie. Hoogbegaafden hebben een verhoogd bewustzijn, waardoor ze gevoeliger zijn voor prikkels. Door deze gevoeligheid reageren ze vaak heftiger op stressoren en vertonen ze intense emoties zoals woede.

Waar worstelen hoogbegaafden mee?


Door perfectionisme (een zeer actieve innerlijke criticus) te combineren met een hoge gevoeligheidsgraad, kunnen hoogbegaafde mensen vatbaar zijn voor verschillende psychische problemen, zoals:

 • Onvermogen om erbij te horen en een laag sociaal zelfbeeld
 • Je overweldigd voelen door het leven en zelfmoordgedachten
 • Overdenken en hoge niveaus van stress
 • Zelftwijfel en angstige gevoelens
 • Existentiële depressie
 • Agitatie, zeer hoge prevalentie van ADHD
 • Perfectionisme en negatieve zelfpraat

Een psycholoog kan u helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden en geschikte manieren te vinden om ze te overwinnen.

Wat is 2e hoogbegaafdheid?

2e hoogbegaafdheid of dubbele bijzonder / tweemaal speciaal betekent dat deze hoogbegaafde kinderen (IQ-scores boven de 130) een of meer leerproblemen hebben (zoals dyslexie, dysgrafie, dyscalculie of ADHD), of het syndroom van Asperger.
Dit is zeer zeldzaam met een geschatte prevalentie van minder dan 0,5%.


Referenties

Culross, R. R., Jenkins-Friedman, R. (1988). On coping and defending: Applying Bruner’s personal growth principles to working with gifted/talented students. Gifted Child Quarterly, 32, 2, 261-266.

Tieso, C. (1999). Meeting the socio-emotional needs of talented teens. Gifted Child Today, 22, 3, 38-43. PDF

Distin, K. (2006). Living with Giftedness. Gifted children: A guide for parents and professionals. Jessica Kingsley Publishers, 222-234.

Noushad P.P. (2008). From Teacher Burnout to Student Burnout.

Stornelli, D., Flett, G. L., Hewitt, P. L. (2009). Perfectionism, Achievement, and Affect in Children: A Comparison of Students From Gifted, Arts, and Regular Programs. Canadian Journal of School Psychology, 24, 4, 267–283.

Callard-Szulgit, R. S. (2012). How to recover from perfectionism? Perfectionism and gifted children. R&L Education, 61-64

Tardy, M. N. (2016). Boredom in high potential and gifted children. (L’ennui des enfants à haut potentiel intellectuel et surdoués.) Enfances Psy, 70, 2, 101-108.

Dauvier, B., Perret, P. (2016). Psychology and Intelligence at school. (Psychologie de l’intelligence à l’école.) Psychologie et scolarités, 17-35.

Rinn, A. N. (2021). Social, emotional, and psychosocial development of gifted and talented individuals. Routledge, Chapter 4-8, 82-179.

Jillian Enright, C. Y. W. (2021). Gifted and Twice Exceptional Learners. Why “Gifted Kid Burnout” Is A Thing

Sabbara, S. (2022). Gifted Kid Burnout: Creating a Discussion Centered Around the Long Term Effects of Accelerated Education.

Related Post