Mentale Gezondheid

Emetofobie: symptomen en 2 behandelingen

emetofobie Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Emetofobie is de intense angst voor braken. Hoewel de meeste mensen het onaangename gevoel van overgeven niet leuk vinden, kan emetofobie je levensstijl ernstig verstoren.

Emetofobie is niet alleen angst voor het braken zelf, maar is hyperbewust zijn van alles dat tot braken leidt, zoals ziekten en stank, braken of misselijkheid. Emetofoben kunnen ook bacillofoben zijn (bacillofobie is de angst voor microben) met de angst om over te geven er bovenop.

Symptomen van emetofobie:

symptomen emetofobie


● Zeer gevoelig voor geuren of intense geuren en vermijdt plaatsen met geuren en stank. U kunt bijvoorbeeld een alternatieve route nemen naar een winkelplein om bepaalde winkels te vermijden
● Wees alert op de locatie van badkamers, voor het geval u zich ziek voelt
● Eet heel weinig om de kans op braken te vermijden
● Controleert voortdurend voedsel om er zeker van te zijn dat het geen misselijkheid veroorzaakt
● Vermijd alles dat verband houdt met overgeven. Zo vermijd je parken vanwege een levendige herinnering aan braken in een park.
● Vermijd reizen of andere zaken die verband houden met reisziekte
● Kan video’s over braken of op een plek waar iemand heeft overgegeven niet uitstaan
● Angst om niet te kunnen ontsnappen aan een plek waar iemand overgeeft

Behandelingen voor emetofobie

behandeling emetofobie

Zoals elke fobie, zijn er een paar natuurlijke en therapeutische manieren om emetofobie te behandelen waarmee je door kunt gaan met normale dagelijkse activiteiten.

Blootstellingstherapie


Blootstellingstherapie functioneert met het uitgangspunt dat cliënten van hun fobie zullen herstellen door kleine hoeveelheden blootstelling totdat ze de stimulus onder ogen kunnen zien zonder een ernstige angstreactie.

Bij emetofobie kan dat inhouden dat men begint met het visualiseren van een ervaring die als traumatisch werd ervaren en dat we ons geleidelijk kunnen distantiëren van de gebeurtenis en ervan kunnen leren.

Deze techniek wordt de terugspoeltechniek genoemd en wordt ook vaak gebruikt voor PTSS. Bij deze techniek zouden mensen met emetofobie worden gevraagd om terug te gaan naar een momentopname of herinnering waarin ze moesten overgeven of iemand zagen braken. Ze zouden dan worden gevraagd om het evenement als een film te bekijken en zichzelf vervolgens als acteur in die film in te voegen om zichzelf te kunnen bemoedigen en bijgevolg distantiëren.

Deze techniek mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegde terapeut, omdat het een traumatische reactie kan veroorzaken als cliënten niet ontspannen genoeg zijn en zich niet veilig voelen.

Blootstellingstherapie stelt de cliënt vervolgens langzaam in staat om naar plaatsen te gaan waar ze ooit bang voor waren, eerst door visualisatie, dan door beelden, en vervolgens fysiek totdat de cliënt zich veilig genoeg voelt om naar plaatsen te gaan zonder zijn fobie te veroorzaken.

Cognitieve gedragstherapie


Emetofobie, evenals andere fobieën, roepen een reeks gedachten op wanneer een cliënt wordt blootgesteld aan een stimulus. Degenen die bang zijn voor spinnen, kunnen bijvoorbeeld denken “Ik ga dood” als ze een spin zien. Dit is vaak de oorzaak van de irrationele en overdreven reactie van iedereen met een fobie.

Bij emetofobe cliënten kunnen ze het gevoel hebben dat ze doodgaan of extreme vernedering ervaren als ze overgeven. Je denkt misschien: “Ik ga overgeven en zal door extreme uitdroging gaan en sterven.” Of denk: “Iedereen zal denken dat ik zo’n loser ben als ik moet overgeven en ik zal walgelijk overkomen.” Deze gedachten veroorzaken vaak irrationele reacties.

Een therapeut die cognitieve gedragstherapie (CBT) beoefent, helpt cliënten deze gedachten te identificeren en helpt de cliënt alternatieve gedachten te bedenken die een meer rationele reactie veroorzaken. Deze gedachten kunnen zijn: ‘Als ik moet overgeven, zullen mensen begrijpen dat ik me niet goed voelde. Iedereen heeft ooit in zijn leven overgegeven.


Gezondheidsnet.nl: Wat is emetofobie

Angstfobietherapie.com: Emetofobie therapie – emetofobie behandeling

Emetofobie.nl: Stichting emetofobie, over emetofobie

Related Post