Mentale Gezondheid

Geriatrische depressie: oorzaken, symptomen, diagnose en behandeling

geriatrische depressie Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.


Geriatrische depressie is een psychologisch probleem bij ouderen. Deze psychische aandoening wordt meestal gekenmerkt door gevoelens van verdriet, wanhoop en somberheid. Langdurige melancholie maak in ieder geval geen onderdeel uit van het ouder worden.


Hoewel depressie bij alle leeftijdsgroepen veel voorkomt, kan iedereen door deze ernstige psychische aandoening worden getroffen, van jonge tot oudere mensen. Het is echter misschien nog een stuk moeilijker om hier op een proactieve manier mee om te gaan voor de senior.


Geheugen, gewicht en welzijn zijn slechts een paar aspecten van het leven die worden beïnvloed naarmate de leeftijd vordert.

Ouderen worden ook geconfronteerd met andere lastige veranderingen die verband houden met veroudering, zoals:
• Het overlijden van een levenspartner,
• Sociale onthechting ( plaatsing in een residentie voor ouderenzorg of seniorenresidentie),
• Mogelijk ernstige klinische verschijnselen die beduiden op levensbedreigende of chronische ziekten.

Deze moeilijke situaties kunnen vaak verdriet of angst veroorzaken (geriatrische depressie), die meestal een tijdje of zelfs enkele maanden kan duren. In ieder geval, zonder sterke emotionele steun, kan de neergang in de realiteit van zo iemand uitzonderlijk zware gevolgen met zich meebrengen, tot en met het verliezen van het plezier in het leven of de wil om te leven.


Een belangrijk contrast tussen ouderen en jongeren is dat ouderen meer afkerig zijn van het zoeken naar hulp voor de behandeling deze gevoelens van ellende en verdriet.

Bovendien, omdat er een aantal medicijnen zijn die op dezelfde manier moedeloosheid kunnen veroorzaken, verwachten sommige mensen eenvoudigweg dat neergang een normaal onderdeel is van oud worden. Meer dan 6 miljoen Amerikanen ouder dan 65 jaar worden hierdoor getroffen. Slechts ongeveer 10% krijgt echter een behandeling. Een waarneembare neergang of aftakeling, zowel fysisch als psychisch, moet zo snel mogelijk worden geanalyseerd en behandeld om het geluk en de levenslust van de persoon te garanderen.


Neem onmiddellijk contact op met een arts als u bijwerkingen opmerkt of zich zorgen maakt met betrekking tot de medicatie die u gebruikt.


Oorzaken en symptomen van geriatrische depressie

 Oorzaken van geriatrische depressie


Er is bij geen enkele leeftijdsgroep één enkele oorzaak van depressie. Onderzoek wijst uit dat biologische, sociale, emotionele, psychologische en omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van depressie bij ouderen.


Aan leeftijd gerelateerde ziekten en pathologieën worden beschouwd als de meest bekende triggers van depressie bij ouderen. Deze kunnen zijn:


• Beperkte mobiliteit
• Isolatie van gezinsleden
• Een verschuiving van werk naar pensioen
• Financiële moeilijkheden
• Eigen sterfelijkheid onder ogen zien
• Dood van dierbaren
• Echtscheiding of weduwschap
• Misbruik van medicatie of drugs
• Nostalgie, denkend aan de goede oude tijd
• Chronische medische aandoeningen


Ondanks het verschil in oorzaken, zijn de symptomen van depressie in alle leeftijdsgroepen bijna hetzelfde, inclusief:


• Neerslachtige of droevige stemming
Angst en paniekaanvallen
• Geen plezier beleven aan normaal aangename activiteiten
• Slaapstoornis
• Te hoge of te lage energieniveaus (meestal lethargie of slaapzucht en vermoeidheid)
• Veranderingen of schommelingen in eetlust
• Zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen
• Slecht geheugen en gebrek aan concentratie
• Psychomotorische vertraging of agitatie

Depressie op latere leeftijd kan de reden zijn voor de medisch onverklaarbare lichamelijke pijn en lichamelijke klachten bij oudere volwassenen.

Diagnose

Diagnose geriatrische depressie

Legitieme diagnose van geriatrische depressie kan lastig zijn. Voor ouderen is de primaire contactpersoon voor een klinische diagnose meestal hun huisarts, die na controle van de symptomen kan verwijzen naar een deskundige in de geestelijke gezondheidszorg.


Een deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid zal de symptomen, het temperament, het gedrag, de dagelijkse oefeningen en de familiegeschiedenis evalueren.


De diagnose van depressie op latere leeftijd wordt gesteld aan de hand van dezelfde criteria voor depressieve stoornis als vermeld in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Om aan de criteria voor een depressieve episode te voldoen, moet een patiënt gedurende ten minste twee weken bijna elke dag vijf van de negen hierboven genoemde symptomen ondervinden en een depressieve stemming of anhedonie vertonen.


Een geriatrische depressieschaal (GDS) is ook een belangrijk hulpmiddel voor de diagnose van depressie bij ouderen. De Geriatric Depression Scale (GDS) werd voor het eerst geïntroduceerd in 1982 door J.A. Yesavage en anderen. Deze schaal is een zelfbeoordelingsformulier of vragenlijst die bestaat uit 30 vragen met een Ja of Nee-indeling. De patiënten omcirkelen het antwoord dat hun toestand het beste beschrijft. De screeningstestscore wordt vervolgens gebruikt om de resultaten te beoordelen en de symptomen van depressie te identificeren.


Behandeling van geriatrische depressie

Behandeling geriatrische depressie


Medicijnen, therapeutische ondersteuning en aanpassingen van de levensstijl zijn enkele beschikbare opties om geriatrische depressie te behandelen of de symptomen ervan te verlichten.


Medicijnen die worden gebruikt om geriatrische depressie te behandelen, zijn onder meer antidepressiva zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), tricyclische antidepressiva en monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers).


Therapieën kunnen psychotherapie omvatten waarbij een depressief persoon regelmatig contact heeft met een deskundige op het gebied van geestelijke gezondheid en openlijk zijn / haar toestand bespreekt. Deze discussie heeft tot doel de mentale gezondheid en het algehele welzijn van de patiënt te verbeteren. Kunsttherapie kan ook werken voor sommige ouderen, waar hen wordt gevraagd hun gevoelens creatief te uiten.

Veranderingen in levensstijl voor depressie op latere leeftijd omvatten een gezond en uitgebalanceerd dieet, het vinden van een nieuwe hobby of interesse, regelmatige lichaamsbeweging en genieten van het gezelschap van familie en vrienden.


In gevallen waarin alle bovengenoemde behandelingen mislukken, kan modulatie van de activiteit van het zenuwstelsel met behulp van elektroconvulsietherapie (ECT) worden overwogen. Het is aangetoond dat ECT behoorlijk effectief is als therapie bij de behandeling van ouderen.

Geriatrische depressie is reëel en gevaarlijk. Maar tegelijkertijd is het ook behandelbaar. Als u, uw ouders of grootouders met deze sluipmoordenaar worden geconfronteerd, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw arts of een psycholoog te raadplegen.


Mind Blue.nl: Depressie bij ouderen

Gezondheid en wetenchap.be: Depressie bij ouderen

Psyq.nl: Wat is een depressie bij ouderen?

Related Post