Geluk

Wat is de ideale vakantieduur volgens de wetenschap?

ideale vakantieduur Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Gemiddeld spenderen Amerikanen $1000 dollar per jaar aan vakantie (1).

Bij de Britten ligt dat bedrag nog hoger, tussen de 1000 en de 4000 pond per jaar (2). De Daily Mail beweert zelfs dat de Britten gemiddeld twee maanden loon per jaar uitgeven aan hun vakantie (3).

Is vakantie deze investering wel waard? Hebben we eigenlijk wel vakantie nodig? En zo ja, hoelang is de ideale vakantieduur?

In een artikel van de New York Times uit 1910 zegt William Howard Taft, de 27ste President van de Verenigde Staten, dat de ideale vakantie twee tot drie maanden zou moeten duren zodat men het volgende jaar met dezelfde energie en effectiviteit het werk kan hervatten(4).

STUDIES OVER HET EFFECT VAN VAKANTIE OP ONZE GEZONDHEID

gezondheid vakantie

In de jaren tachtig vond een studie reeds een verband tussen het nemen van vakantie en een toename van de levenssatisfactie (5).

In de jaren negentig bewees een andere studie dat er minder burn-outs vastgesteld werden bij werknemers na het nemen van vakantie (6). De resultaten van deze studie werden in 2011 bevestigd door een recentere studie (6.1).

Deze studie werden aangevuld met een studie in het jaar 2000 dat bewees dat het nemen van vakantie voor een beter humeur zorgde (7). Ook dit onderzoek werd later, in 2010, gestaafd door een recentere studie (7.1).

 In 2006 bracht een onderzoek het nemen van vakantie ook in verband met een vermindering van gezondheidsklachten (8).

Echter bewees een studie in 2009 dat al deze positieve effecten die gelinkt zijn aan het nemen van vakantie van korte duur waren en volledig verdwenen kort na de werkhervatting (9).

Samengevat hebben meerdere studies een kleine toename in levenssatisfactie waargenomen alsook een geringe afname in de graad van uitputting en het aantal gezondheidsklachten. Na twee tot vier weken was er in alle onderzoeken reeds niets meer te merken van het positieve effect van vakantie (10), (10.1), (10.2), (10.3).

ONZE GEZONDHEID TIJDENS DE VAKANTIE

Verscheidene onderzoeken wijzen uit dat het begin van de vakantie voor vele personen gepaard gaat met een toename van stress, hoge bloeddruk, slechte slaapkwaliteit en slecht humeur. Het begin van de vakantie kan ook gepaard gaan met fysische symptomen zoals hoofdpijn, koorts of buikpijn (11), (11.1), (11.2).

Volgens Dokter Anita Sanz, PhD, Klinisch Psycholoog, neigt depressie tijdens de vakantie toe te nemen door de hoge verwachtigen die leiden tot stress, familiale problemen en het feit dat men vaak niet in staat is om deze hoge verwachtigen in te lossen (12).

Een Nederlands onderzoek stelde ook vast dat de gezondheid en het welzijn van de onderzochte personen reeds een week voor hun vertrek op vakantie afnam. Dit lag aan de toename van de werkdruk net voor men op vakantie vertrekt. Deze afname was sterker merkbaar bij vrouwen die ook nog eens een toename ondervonden van de huiselijke taken (13).

WAT IS DE IDEALE VAKANTIEDUUR?

ideale vakantieduur

IDEALE VAKATIEDUUR

De Universiteit van Tampere in Finland bestudeerde een vijftigtal vakantiegangers tijdens hun verblijf en stelde vast dat het gevoel van geluk en voldoening een piek had rond de achtste vakantiedag om daarna geleidelijk aan af te nemen (14).

Dokter Jessica de Bloom, die aan het hoofd stond van het onderzoeksteam, zei aan de Wallstreet Journal dat: “Acht dagen de ideale vakantieduur blijkt te zijn om het meeste uit uw vakantie te halen”(15).

Na het lezen van dit artikel in de Wallstreet Journal schreef de HR-expert Tim Sackett dat het volgens hem ideaal zou zijn om vrijdag iets vroeger je werk te verlaten om je vakantie te starten zodat je nog wat tijd overhoudt voor en na je acht dagen vakantie (16).

NIET OP VAKANTIE GAAN

Je kan altijd kiezen om helemaal niet op vakantie te gaan maar onderzoek wees uit dat dit op lange termijn een heel slecht idee is omdat het overslaan van vakantie gepaard gaat met ziekte en premature sterfte (17).

GEREGELD OP VAKANTIE GAAN

Een team van Japanse onderzoekers stelde vast dat mensen die regelmatig op vakantie gingen over het algemeen een gezondere levensstijl hadden, dit met betrekking tot rookgedrag, lichaamsactiviteit, slaap en voeding (18). Deze bevindingen bewijzen dat vakantie moeilijk op zich kan bestudeerd worden maar eerder deel uitmaakt van een levensstijl.

HOE ZIET DE IDEALE VAKANTIE ERUIT?

ideale vakantie

Tijdens de ideale vakantie moeten activiteiten gecombineerd worden met momenten van relaxatie. Het evenwicht moet gevonden worden tussen de voldoening die je krijgt van nieuwe ervaringen en het maken van plezier en de ontspanning die lage sociale verwachtingen gepaard met een lage fysische en intellectuele activiteit teweegbrengen (19),(19.1).

Tijdens onze vakantie bezoek je best nieuwe plaatsen omdat het ontdekken van nieuwe plaatsen ons uitdaagt om ons aan te passen aan nieuwe omgevingen, culturen en routines. Dit brengt een piek aan dopamine teweeg, het genotshormoon.

Peter Vuust, Professor of Neurowetenschap aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken zegt hierover dat: “Als de ervaring één-dimentioneel is ga je deze zeer snel beu worden. Maar als de ervaring gediversifieerd en uitdagend is, zal deze interessant blijven. In dat geval zal de piek uw vakantie uitgesteld worden (20) ”.

Iets minder dan de helft van onze vakantievreugde blijkt te komen uit de nieuwigheid, of het gevoel dat de stimuli anders zijn dan degene die we ervaren tijdens ons dagelijks leven.

Bij langere vakanties hebben we echter meer tijd om gewend te raken aan de stimuli rondom ons.

Jeroen Nawijn, Onderzoeker aan de Universiteit van Breda, zegt hierover: “Ik denk niet dat vakantiegangers een piek ervaren bij vrij korte vakanties” (20). Een theorie leidt hiervan af dat men zich bij langere vakanties gewoon stilaan begint te vervelen zoals wanneer men te vaak achtereenvolgens naar hetzelfde liedje luistert. Men kan dit echter tegengaan door de vrijheid te nemen om geregeld van activiteit te veranderen om verveling te voorkomen.

Volgens Ondrej Mitas, Emotie onderzoeker aan de Universiteit van Breda, is het bovenstaande net waarom tijdens familievakanties de piek veel sneller bereikt wordt. Tijdens familievakanties is het veel moeilijker om de vrijheid te nemen om onze individuele behoeftes te voor te trekken (20).

Het zal een diepe introspectie vergen, alsook uitproberen, vallen en opstaan, om uit te dokteren wat ons juist gelukkig maakt en voor hoe lang. Dit is de enige manier om de piek van onze vakantie te kunnen uitstellen.

TIPS VOOR EEN GESLAAGDE VAKANTIE

tips geslaagde vakantie

Het is aangeraden om na je laatste werkdag te sporten. Sporten zal je helpen om de stress die gepaard gaat met je werk van je af te zetten. Op deze manier raak je verlost van je stresshormonen en maak je je hoofd leeg. Het is belangrijk om je mentaal los te koppelen van je werk om geen stress gerelateerde fysische klachten te ontwikkelen tijden het begin van je vakantie (21).

Het is afgeraden om enkel één lange vakantie per jaar te nemen. De positieve effecten van een vakantie vervagen snel ongeacht de duur van je vakantie. Daarom neem je beter geregeld lange weekends vrij gecombineerd met korte vakanties om je zo heel het jaar door fris en uitgerust te voelen (22).

Begin na je verlof geleidelijk aan de werklast terug op te bouwen. Hou na je vakantie nog één dag of twee vrij vooraleer je het werk hervat en vermijd ten alle kosten overuren tijdens de eerste weken na je verlof. Een stress-vrije werkhervatting gecombineerd met relaxerende activiteiten na het werk stelt je in staat om langer van de positieve neveneffecten van je vakantie te genieten (23).

Het is ook van belang om je volledig van je werk te kunnen loskoppelen. Om je hiertoe in staat te stellen moet je duidelijke afspraken maken met uw werk betreffende wanneer je wel en niet bereikbaar bent (24).

Volgens de jaarlijkse studie over vakantieachterstand van Expedia plannen de Amerikanen in 2021 één extra week (vijf dagen) vakantie te nemen. Met deze nieuwe mentaliteit die het opnemen van alle vakantiedagen bevoordeelt zal de vakantieachterstand binnenkort tot het verleden horen.

In 2020 hebben de Amerikanen gemiddeld van slechts 8 vakantiedagen genoten.

Dit jaar komt daar dus een ommekeer in en hebben het grootste deel van de Amerikanen reeds voorzien om al hun dagen (13 dagen) op te nemen. (25)

Hoelang duurt jouw vakantie gemiddeld? Laat het ons weten in de commentaarsectie.


  1. https://eu.usatoday.com/story/money/2019/11/29/this-is-how-much-the-average-person-spends-on-the-holidays-in-every-state/40688517/

2. https://www.statista.com/statistics/1130632/average-vacation-spending-uk/

3. https://www.dailymail.co.uk/travel/article-2587907/Average-British-family-spends-whopping-TWO-MONTHS-salary-summer-holiday.html

3.1 https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-28/august-2015/making-holidays-work

 4. How long should a man’s vacation be?, 1910, July 31. NYTimes.

https://www.nytimes.com/1910/07/31/archives/how-long-should-a-mans-vacation-be-president-taft-says-every-one.html

5. Lounsbury, J. W., & Hoopes, L. L. (1986). A vacation from work: changes in work and nonwork outcomes. Journal of Applied Psychology, 71, 392–401.

6. Westman, M., & Eden, D. (1997). Effects of a respite from work on burnout: Vacation relief and fade-out. Journal of Applied Psychology, 82, 516–527.

6.1 Kühnel, J., & Sonnentag, S. (2011). How long do you benefit from vacation? A closer look at the fade-out of vacation effects. Journal of Organizational Behavior, 32, 125–143.

7. Strauss-Blasche, G., Ekmekcioglu, C., & Marktl, W. (2000). Does vacation enable recuperation? Changes in well-being associated with time away from work. Occupational Medicine, 50, 167–172.

7.1 Nawijn, J., Marchand, M., Veenhoven, R., & Vingerhoets, A. (2010). Vacationers happier, but most not happier after a holiday. Applied Research in Quality of Life, 5, 35–47.

8. Fritz, C., & Sonnentag, S. (2006). Recovery, well-being, and performance-related outcomes: the role of workload and vacation experiences. Journal of Applied Psychology, 91, 936–945.

9. De Bloom, J., Kompier, M., Geurts, S., De Weerth, C., Taris, T., & Sonnentag, S. (2009). Do we recover from vacation? Meta-analysis of vacation effects on health and well-being. Journal of Occupational Health, 51, 13–25.

10. Lounsbury, J. W., & Hoopes, L. L. (1986). A vacation from work: changes in work and nonwork outcomes. Journal of Applied Psychology, 71, 392–401.

10.1 Westman, M., & Etzion, D. (2001). The impact of vacation and job stress on burnout and absenteeism. Psychology and Health, 16, 95–106.

10.2 Gilbert, D., & Abdullah, J. (2004). Holidaytaking and the sense of well-being. Annals of Tourism Research, 31, 103–121.

10.3 De Bloom, J., Kompier, M., Geurts, S. et al. (2009). Do we recover from vacation? Journal of Occupational Health, 51, 13–25.

11. Pearce, P.L. (1981). ‘Environment shock’: A study of tourists’ reactions to two tropical islands. Journal of Applied Social Psychology, 11, 268–280.

11.1 Vingerhoets, A.J.J.M. & Van Huijgenvoort, M. (2002). Leisure sickness: A pilot study on its prevalance, phenomenology, and backround. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 311–317.

11.2 Blasche, G.W., Weissensteiner, K. & Marktl, W. (2012). Travel-related change of residence leads to a transitory stress reaction in humans. Journal of Travel Medicine, 19, 243–249.

12. https://www.forbes.com/sites/quora/2017/12/13/why-does-depression-tend-to-increase-during-the-holidays/?sh=27533d224a6d

13. Nawijn, J., De Bloom, J. & Geurts, S. (2013). Pre-vacation time: Blessing or burden? Leisure Sciences, 35, 33–44.

14. De Bloom, J., Geurts, S.A.E. & Kompier, M.A.J. (2013). Vacation (after-) effects on employee health and well-being, and the role of vacation activities, experiences and sleep. Journal of Happiness Studies, 14, 613–633.

15. https://www.wsj.com/articles/smartest-way-to-take-a-vacation-1437406680

16. https://timsackett.com/2015/07/27/taking-a-vacation-from-my-vacation/

17. Gump, B. B., & Matthews, K. A. (2000). Are vacations good for your health? The 9-year mortality experience after the multiple risk factor intervention trial. Psychosomatic Medicine, 62, 608–612

18. Tarumi, K., Hagihara, A. & Morimoto, K. (1998). An investigation into the effects of vacations on the health status in male white-collar workers. Environmental Health and Preventive Medicine, 3, 23–30.

19. Stone, A. A., Kennedy-Moore, E., & Neale, J. M. (1995). Association between daily coping and end-of-day mood. Health Psychology, 14, 341–349.

19.1 Tinsley, H. E. A., & Eldredge, B. D. (1995). Psychological benefits of leisure participation: a taxonomy of leisure activities based on their need-gratifying properties. Journal of Counseling Psychology, 42, 123–132.

20. https://www.bbc.com/worklife/article/20190404-how-to-calculate-your-perfect-holiday-length

21. Vingerhoets, A.J.J.M. & Van Huijgenvoort, M. (2002). Leisure sickness: A pilot study on its prevalance, phenomenology, and backround. Psychotherapy and Psychosomatics, 71, 311–317.

22. Strauss-Blasche, G., Muhry, F., Lehofer, M. et al. (2004). Time course of well-being after a three-week resort-based respite from occupational and domestic demands. Journal of Leisure Research, 36, 293–309.

23. Strauss-Blasche, G., Muhry, F., Lehofer, M. et al. (2004). Time course of well-being after a three-week resort-based respite from occupational and domestic demands. Journal of Leisure Research, 36, 293–309.

24. Sonnentag, S. (2012). Psychological detachment from work during leisure time. Current Directions in Psychological Science, 21, 114–118.

25. https://newsroom.expedia.com/2021-02-03-Americans-Plan-to-Take-an-Additional-Week-of-Vacation-This-Year-Expedia-Reports


Travelvalley.nl: Onderzoek wijst uit: Ideale vakantieduur: acht dagen

Business Insider.nl: Zo ziet de ideale vakantie eruit, volgens psychologen en gedragseconomen

Margriet.nl: Zó lang duurt de ideale vakantie

Related Post

0 0 stemmen
Article Rating
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties