Mentale Gezondheid

Is Rationele emotieve therapie geschikt voor jou?

rationele emotieve therapie Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Wat is rationele emotieve therapie?

Rationele emotieve therapie, rationeel emotieve gedragstherapie of rationeel emotieve therapie (REBT- RET) is een cognitieve gedragstherapie waarbij de manier van kijken op wereld rondom ons en de gebeurtenissen die ermee gepaard gaan wordt aangepast door gerichte oefeningen. Hierbij bereikt men een positievere kijk op ons leven en boekt men resultaten door de vooringenomenheid die onze mentale ontwikkeling blokkeren opzij te schuiven. Onze emoties en de uitkomst ervan staan bij de rationele emotieve therapie centraal.

Albert Ellis, grondlegger van de rationele emotieve therapie

Albert Ellis, grondlegger rationele emotieve therapie

Albert Ellis is een dokter in klinische psychologie die in de jaren 50 de rationele emotieve therapie heeft ontwikkeld. Hij begon als klinisch psycholoog en kwam er met de jaren achter dat deze vorm van therapie tekortkomingen had. Dankzij al de data die hij over de jaren had verzameld over zijn patiënten heeft hij deze nieuwe vorm van therapie ontwikkeld.

De rationele emotieve therapie is gebaseerd op het onderscheid tussen gezonde negatieve emoties en ongezonde negatieve emoties. De gezonde negatieve emoties zijn emoties die deel uitmaken van onze gezonde, normale manier van denken. Zo is het bijvoorbeeld logisch dat je triestig bent als een familielid ernstig ziek wordt.

In het geval van ongezonde negatieve emoties gaan deze mentale blokkaders weggenomen worden waardoor onaangepast gedrag en irrationele emoties gaan vervangen worden door rationele emoties. Ter illustratie is het bijvoorbeeld niet gezond noch logisch dat je in paniek schiet als je achter het stuur zit omdat je er zeker van bent dat er iets ergs gaat gebeuren. Dit is een irrationele gedachte die omgevormd kan worden tot een rationele gedachte waarbij je beseft dat alles wat je doet in het leven gepaard gaat met een zekere vorm van risico maar dat dat je er niet moet van weerhouden om activiteiten te ondernemen in uw leven.

In zijn latere werk veranderde Ellis RET in REBT om meer nadruk te leggen op het gedragsaspect naast het emotionele aspect van de rationele emotieve therapie.

Hoe werkt rationele emotieve therapie?

hoe werkt rationele emotieve therapie

Rationele emotieve therapie is gebaseerd op het ABC principe:

A aanleiding;

B bril, overtuiging, vooringenomenheid;

C consequentie, gevolg, resultaat.

In dit geval is het niet de aanleiding (A) die de oorzaak is van het gevolg (C) maar wel de overtuiging (B). Dus zijn het niet de gebeurtenissen op zich die je gemoedstoestand gaan bepalen maar eerder de manier waarop je tegen het leven in het algemeen en deze gebeurtenissen in het bijzonder aankijkt.

Rationele emotieve therapie staat ook bekend als rationele effectiviteitstraining omdat het doel van de therapie is om je van bril te laten wissen door zeer gerichte oefeningen of technieken toe te passen.

De vereenvoudigde uitleg is dat men systematisch gaat oefenen zodat je jouw donker blauwe bril uitwisselt voor een licht roze bril.

Hierbij zal (A) de wereld rondom u en de gebeurtenissen die hiermee gepaard gaan, onveranderd blijven.

Echter gaan de resultaten geboekt worden op het feit dat de uitkomst van uw handelingen (C) zal verbeteren.

Dit gebeurt doordat je zal leren om je negatieve gedachten en destructieve manier van handelen, die geankerd zit in een zekere vorm van vooringenomenheid, zal ingewisseld worden door een positieve en assertieve manier van naar het leven kijken (B).

Dus zijn het niet de tegenslagen waarmee we te maken krijgen die aan de basis liggen van onze problemen maar eerder onze denkpatronen die leiden tot emotionele- en gedragsproblemen.

Laten we een praktisch voorbeeld geven:

 Je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en doet je beste maatpak aan, print je C.V. uit, oefent een paar standaard antwoorden en stapt vol goede moed af op je sollicitatiegesprek.

Een paar dagen later krijg je een e-mail binnen die zegt dat je afgewezen bent voor de functie (A) die je wou bekleden.

Dan kan je gaan denken dat je niet goed genoeg bent voor zulke functie en dat het je nooit zal lukken (B negatief). In dit geval stuur je vol spanning nog een paar C.V. op hopend dat iemand zal antwoorden.

Of je kan denken dat het statistisch gezien logisch is dat je voor een bepaald percentage van de sollicitatiegesprekken afgewezen wordt en dat je nu tenminste al wat ervaring hebt opgedaan in het solliciteren waardoor het de volgende keer zeker makkelijker of vlotter zal gaan. Dus ga je rustig even na op welke punten je kan verbeteren en solliciteer je verder tot de volgende uitnodiging in de bus komt (B positief).

De uitkomst zal in beide gevallen volledig verschillend zijn.

In het eerste geval zal je vol angst en met een negatief zelfbeeld op uw volgende sollicitatiegesprek afstappen en uw slaagkansen kelderen door een foute vooringenomenheid waardoor je hoogstwaarschijnlijk weer zal worden afgewezen. Hiervoor zal je je schuldig voelen en faalangst zal de kop opsteken waardoor de derde sollicitatie nog moeizamer zal verlopen (C negatief).

Of je kan een opbouwende manier van denken hebben toegepast en je zelfzeker naar het volgende sollicitatiegesprek begeven omdat je nu toch al enige ervaring hebt opgedaan en aan jouw zwakke punten hebt gewerkt. Hierna volgt een ontspannen en vlot sollicitatiegesprek waarna je wordt aangenomen (C positief).

Vooringenomenheid kan heel wat irreële angsten met zich meebrengen waardoor je je zelf stokken in de wielen steekt. Door te werken op deze emotionele blokkades kan je weer een rationeel wereldbeeld vormen en op een gepaste manier reageren. Het onderscheid leren maken tussen gepaste en ongepaste emoties of reacties is zeer belangrijk voor de zelfontwikkeling van de patiënt.

Bij de rationele emotieve therapie onderscheidt men twee soorten van cognitie of manier waarop we naar de wereld rondom ons kijken. Warme en koude cognitie. Op de koude cognitie hebben we weinig vat aangezien dit de psychische en emotionele patronen zijn die gevormd worden door de jaren heen aan de hand van onze levenservaringen. Warme cognitie zijn dan weer emotionele en gedragspatronen die gevormd worden na analyse, aanpassing en oefening.

Van welke technieken maakt rationele emotieve therapie gebruik?

rationele emotieve therapie technieken
  • Probleem oplossende techniek

Binnen de rationele emotieve therapie zorgt de probleem oplossende techniek dat de patiënt binnen het ABC-patroon gaat beginnen denken. Er wordt gewerkt op het oplossen van conflicten, assertiviteit, onbeslistheid, procrastinatie en sociale vaardigheden.

  • Cognitieve herstructureringstechniek

De cognitieve herstructureringstechniek helpt de patiënt afscheid te nemen van irrationele gedachten. Er wordt gewerkt op rationele denkpatronen, visualisatie en heropbouw van de denkpatronen, weerleggen van irrationele gedachten en de blootstelling aan de angsten.

  • Omgangstechniek

Deze laatste stap wordt toegepast bij patiënten die het rationele denkpatroon reeds toepassen maar die onderbewust nog steeds vastzitten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van onder andere hypnose, relaxatietechnieken, meditatie en ademtechnieken.

Voor wie is rationele emotieve therapie weggelegd?

voor wie rationele emotieve therapie

Rationele emotieve therapie is efficiënt bij depressie, zelfmoordneigingen, stress, post-traumatische stress, angststoornissen, paniekaanvallen, sociale fobie, agorafobie en andere fobieën, stotteren, verslaving, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis, slapeloosheid, echtelijke problemen, autisme en gedragsproblemen bij kinderen.


AlbertEllis.org

Related Post