about happy lige

Alex Perez is een beroepsschrijver en pleitbezorger voor de geestelijke gezondheid.
Hij is van middelbare leeftijd, bereisd en heeft een academische opleiding genoten.
Hij schrijft over bijna alles.


In zijn blogposts valt de focus nooit op zijn persoon, maar eerder op zijn boodschap.
Op AboutHappyLife blogt hij over Happiness, Mindfulness en Mental Health.


De categorieën op AboutHappyLife

Geluk: Artikels over de zoektocht naar geluk. Wat is zin van het leven? Hoe leef je een gelukkig leven?

Mindfulness: Leren in contact te komen met je lichaam, je gedachten en je emoties. Leer jezelf kennen. Onderwerpen die onder deze categorie vallen: yoga, meditatie, mindfulness, dankbaarheid en nog veel meer.

Geestelijke gezondheid: Bewustmaking van geestelijke gezondheid door de lezers voor te lichten over onderwerpen als angst, stress, depressie, fobie, slapeloosheid en nog veel meer.

Om te voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van Google, meer bepaald de EAT- “Expertise, Autoritativiteit, Betrouwbaarheid” en YMYL- “Uw geld of uw leven”, regels worden alle artikelen die onder de categorie geestelijke gezondheid vallen, nagelezen door een team van gezondheidswerkers.


Doel van deze website

Het hoofddoel van deze website is om mijn blogberichten met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen en ze te helpen tegenslagen te overwinnen , hun emoties te begrijpen en hopelijk de weg te vinden naar een gelukkiger, meer bevredigend leven. Ik heb er vertrouwen in dat het delen van mijn ervaringen en wat ik in de loop van de tijd heb geleerd een verschil kan maken!

Als mijn blog vandaag één enkele persoon kan helpen dan is het reeds de moeite waard geweest.

Bedankt voor het lezen,

Alex Perez


  • De over mij-pagina zal binnenkort worden bijgewerkt met de profielen van het team van gezondheidswerkers
  • De wijzigingen op deze pagina maken deel uit van een algemene update van de website
  • De herziening van alle artikelen over geestelijke gezondheid duurt enkele maanden