PRIVACYBELEID

Ingangsdatum: 2020-03-29

1. Inleiding

Welkom bij About Happy Life.

About Happy Life (“ons”, “wij”, “onze”, “bedrijf”) baat http://abouthappylife.com (hierna genoemde “Service”) uit.

Ons privacybeleid regelt uw bezoek aan http://abouthappylife.com en legt uit hoe we informatie verzamelen, beschermen en openbaar maken die voortvloeit uit uw gebruik van onze service.

We gebruiken uw gegevens om service te verlenen en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) beheersen al het gebruik van onze Service en vormt samen met het Privacybeleid uw overeenkomst met ons (“overeenkomst”).

DOOR ABOUTHAPPYLIFE.COM TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET HET PRIVACYBELEID EN BENT U GEBONDEN AAN HET PRIVACYBELEID. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET PRIVACYBELEID, MAG U GEEN TOEGANG TOT ABOUTHAPPYLIFE.COM BEKOMEN OF GEBRUIK MAKEN VAN ABOUTHAPPYLIFE.COM.

Abouthappylife.com zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhandelen of verhuren aan derden.

2. Definities

SERVICE betekent de website http://abouthappylife.com die wordt beheerd door About Happy Life.

PERSOONLIJKE GEGEVENS betekent gegevens over een individu die kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

GEBRUIKSGEGEVENS zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

COOKIES zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).

GEGEVENSCONTROLLER betekent een natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

GEGEVENSVERWERKERS (OF DIENSTVERLENERS) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

GEGEVENSONDERWERPING is elke levende persoon die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

DE GEBRUIKER is het individu dat onze Service gebruikt. De gebruiker komt overeen met de betrokkene, die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

3. Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

4. Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

0.1. E-mailadres

0.2. Naam

0.3. Cookies en gebruiksgegevens

0.4 Opmerkingen

0.5 Factuurgegevens en betalingsbron

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink te volgen.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verzendt wanneer u onze service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de service via of via een apparaat (“gebruiksgegevens”).

Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u toegang krijgt tot Service met een apparaat, kunnen deze Gebruiksgegevens informatie bevatten zoals het type apparaat dat u gebruikt, uw apparaat unieke ID, het IP-adres van uw apparaat, het besturingssysteem van uw apparaat, het type internetbrowser dat u gebruikt, uniek apparaat identificatiemiddelen en andere diagnostische gegevens.

Tracking cookies gegevens

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en we houden bepaalde informatie bij.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die mogelijk een anonieme unieke identificatie bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Andere trackingtechnologieën worden ook gebruikt, zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren.

Hoe cookies te beheren

U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert, en de bovenstaande website vertelt u hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen. In enkele gevallen werken sommige van onze websitefuncties echter mogelijk niet. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

0.1. Sessiecookies: we gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.

0.2. Voorkeurscookies: We gebruiken Voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

0.3. Beveiligingscookies: we gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.

0.4 Cookies van derden: Sommige inhoud of applicaties, inclusief advertenties, op de Website worden geleverd door derden, waaronder adverteerders, advertentienetwerken en servers, contentproviders en applicatieproviders. Deze derde partijen kunnen cookies alleen gebruiken of in combinatie met webbakens of andere trackingtechnologieën om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website gebruikt. Advertentiecookies worden gebruikt om u te voorzien van advertenties die mogelijk relevant zijn voor u en uw interesses. We hebben geen controle over de trackingtechnologieën van deze derden of hoe ze kunnen worden gebruikt. Als u vragen heeft over een advertentie of andere gerichte inhoud, moet u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke aanbieder.

Andere gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we ook de volgende informatie verzamelen: geslacht, leeftijd, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortgegevens, staatsburgerschap, registratie op woonplaats en daadwerkelijk adres, telefoonnummer (werk, mobiel), details van documenten over onderwijs, kwalificatie, beroepsopleiding, arbeidsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten, informatie over bonussen en vergoedingen, informatie over burgerlijke staat, gezinsleden, socialezekerheids- (of ander belastingplichtig identificatie) nummer, kantoorlocatie en andere gegevens.

5. Gebruik van gegevens

About Happy Life gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

0.1. om onze service te leveren en te onderhouden;

0.2. om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service;

0.3. om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest;

0.4. om klantenondersteuning te bieden;

0,5. om analyse of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren;

0,6. om het gebruik van onze Service te controleren;

0.7. technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken;

0,8. om een ​​ander doel te vervullen waarvoor u het verstrekt;

0.9. om onze verplichtingen uit te voeren en onze rechten af ​​te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn aangegaan, inclusief voor facturering en incasso;

0,10. om u kennisgevingen te verstrekken over uw account en / of abonnement, inclusief kennisgevingen over verlopen en vernieuwen, e-mailinstructies, enz .;

0,11. om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen;

0,12. op een andere manier die we kunnen beschrijven wanneer u de informatie verstrekt;

0,13. voor elk ander doel met uw toestemming.

6. Bewaring van gegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

We bewaren ook gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

7. Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie.

Als u zich buiten Estland bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan rekening mee dat we de gegevens, inclusief persoonsgegevens, naar Estland overdragen en daar verwerken.

Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

About Happy Life zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een organisatie of een land zal plaatsvinden, tenzij er adequate controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

8. Openbaarmaking van gegevens

We kunnen persoonlijke informatie die we verzamelen vrijgeven of u verstrekt:

0.1. Openbaarmaking voor wetshandhaving.

Onder bepaalde omstandigheden zijn we mogelijk verplicht om uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties.

0.2. Zakelijke transactie.

Als wij of onze dochterondernemingen betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen.

0.3. Andere gevallen. We kunnen uw informatie ook openbaar maken:

0.3.1. aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen;

0.3.2. aan aannemers, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen;

0.3.3. om het doel te bereiken waarvoor u het verstrekt;

0.3.4. om het logo van uw bedrijf op onze website op te nemen;

0.3.5. voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt;

0.3.6. met uw toestemming in alle andere gevallen;

0.3.7. als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendommen of veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen.

9. Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

10. Welke rechten u heeft over uw gegevens (GDPR-rechten)

Ons bedrijf wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

0.1 Het recht op toegang – U hebt het recht om ons bedrijf te vragen om kopieën van uw persoonlijke gegevens. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.

0.2 Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken alle informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om ons bedrijf te verzoeken de informatie in te vullen die volgens u onvolledig is.

0.3 Het recht om te wissen – U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren voor administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

0.4 Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

0.5 Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – U heeft het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

0.6 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens – U hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de gegevens die we hebben verzameld onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om op u te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

11. Serviceproviders

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken (“serviceproviders”), namens ons service te verlenen, servicegerelateerde services uit te voeren of ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

12. Analyse

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

13. CI / CD-tools

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het ontwikkelingsproces van onze service te automatiseren.

14. Reclame

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om advertenties aan u te tonen om onze service te ondersteunen en te onderhouden.

15. Gedragsmarketing

We kunnen remarketingdiensten gebruiken om na uw bezoek aan onze service op websites van derden te adverteren. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

16. Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers).

We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers van wie het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsgegevens.

17. Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

18. Marketing

Ons bedrijf wil u informatie sturen over producten en diensten in de vorm van nieuwsbrieven van ons waarvan we denken dat u ze misschien leuk vindt, evenals die van onze partnerbedrijven.

Als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing, kunt u zich altijd op een later tijdstip afmelden.

U hebt op elk moment het recht om te voorkomen dat ons bedrijf contact met u opneemt voor marketingdoeleinden of om uw gegevens aan anderen te verstrekken.

Als u niet langer gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief of rechtstreeks contact met ons opnemen via ons contactformulier.

19. Affiliate Disclaimer

About Happy Life heeft financiële relaties met een aantal bedrijven vermeld op deze website, en abouthappylife.com kan worden gecompenseerd als u boekt via de links op deze website.

20. Privacy van minderjarigen

Onze Services zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 18 jaar (“Kind” of “Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar. Als u erachter komt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

21. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u op de hoogte stellen via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

22. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op via het contactformulier.

23. Bedrijfsgegevens

About Happy Life is geen bedrijf