AgorafobieAngstDepressiePaniekaanvallenSociale fobie

Psychische stoornissen. Wat zijn de 5 belangrijkste soorten?

psychische stoornissen Posted On
Posted By Alex Perez


“Psychische stoornissen zijn zoveel ingewikkelder dan welke pil dan ook die een sterveling zou kunnen ontwikkelen.”

_Elizabeth Wurtzel, Prozac Nation

Bij het bespreken van psychische problemen is het allereerst van cruciaal belang om te begrijpen wat een psychische aandoening is.
Psychische stoornissen omvatten een breed scala aan problemen met verschillende symptomen. Ze worden echter over het algemeen gekenmerkt door een combinatie van abnormale gedachten, emoties, gedrag en relaties met anderen. Voorbeelden van psychische aandoeningen zijn schizofrenie, depressie, verstandelijke handicaps en stoornissen als gevolg van drugsmisbruik.


Psychische stoornissen zijn wijdverbreid. In een bepaald jaar ervaart
• bijna een op de vijf (19 procent) Amerikaanse volwassenen een of andere vorm van psychische aandoeningen
• een op de 24 (4,1 procent) een ernstige psychische aandoening
• één op de twaalf (8,5 procent) een middelenstoornis

Wat zijn de meest voorkomende psychische stoornissen?


Het standaard klinische netwerk neemt meer dan 200 geklassifieerde soorten psychische aandoeningen op.
Deze omstandigheden kunnen iemands vermogen beïnvloeden om zich met anderen te identificeren, te werken, naar de les te gaan en de persoon ervan te weerhouden een normaal leven te leiden. Verschillende soorten psychische aandoeningen hebben meerdere oorzaken en de symptomen kunnen van persoon tot persoon verschillen, zelfs als ze een vergelijkbare diagnose hebben.


Er zijn vijf hoofdcategorieën van psychische stoornissen:


Angststoornissen

angststoornissen


Angststoornissen zijn een groep psychische stoornissen die worden gekenmerkt door krachtige gevoelens van angst en onrust. Een angststoornis is een angst voor toekomstige gebeurtenissen en zorgt ervoor dat mensen lastige en frequente episodes van angst en piekeren ervaren. De patiënten met dergelijke aandoeningen ervaren deze gevoelens gewoonlijk wanneer ze periodiek dingen doen zoals spreken in het openbaar of een sollicitatiegesprek hebben.


Symptomen van een angststoornis kunnen lichamelijke symptomen zijn, zoals een verhoogde hartslag of beverigheid, paniekaanvallen en obsessieve gedachten. Angststoornissen kunnen worden onderverdeeld in verschillende typen, waaronder gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, sociale angststoornis, verlatingsangststoornis, agorafobie, paniekstoornis en selectief mutisme. Een patiënt met een dergelijke psychische aandoening kan meer dan één angststoornis tegelijk hebben.

Stemmingsstoornissen

stemmingsstoornissen


Stemmingsstoornissen zijn een groep aandoeningen die worden gekenmerkt door een verstoring van de stemming van een persoon.
Hoewel iedereen een slecht humeur, prikkelbaarheid en verdriet ervaart, ervaren patiënten die aan dergelijke stoornissen lijden, meestal ernstigere symptomen van een verstoorde stemming die langer aanhoudt dan normaal. Stemmingsstoornissen kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld, d.w.z. verhoogde stemming (manie), depressieve stemming en stemming met cycli tussen manie en depressie (bipolaire stoornis).
Geschat wordt dat één op de tien volwassenen lijdt aan een soort stemmingsstoornis.

De meest voorkomende aandoeningen bij volwassenen zijn depressie en bipolaire stoornis. Indien onbehandeld, kunnen stemmingsstoornissen het normale functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt beïnvloeden.


Schizofrenie

schizofrenie


Schizofrenie is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door veranderingen in de cognitieve en emotionele functies van een persoon. Schizofrenie treft de meest fundamentele menselijke aspecten van het leven (bijvoorbeeld taal / communicatie, redenering, de indruk van de omgeving, zelfbeeld en andere mensen). De meest voorkomende symptomen van schizofrenie zijn hallucinaties, waanvoorstellingen, abnormaal redeneren en onduidelijke spraak.


Dementie

dementie


Dementie wordt gekenmerkt door een verstoring van de kennis, evenals veranderingen in het intellectueel welzijn, zoals cognitieve achteruitgang en motorische vaardigheden.
De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, parkinsonisme en door middelen geïnduceerde dementie.


Eetstoornissen

eetstoornissen


Eetstoornissen zijn een groep chronische aandoeningen die een ernstige bedreiging voor het leven kunnen vormen als ze niet worden behandeld. Hoewel eetstoornissen verschillen in hun symptomen en uitingen, brengen ze allemaal obsessieve en soms verontrustende gedachten met zich mee, waaronder te veel eten, verminderde voedselopname en zorgen over iemands gewicht, lichaamsvorm en zelfbeeld. Deze problemen beginnen met het feit dat het individu minder of meer eet dan verwacht. Maar na enige tijd ontwikkelt zich een sterke drang om meer of minder voedsel te eten en begint de ziekte.


Slotwoord


Een psychische stoornis is niets om je voor te schamen. Het is een medisch probleem, net als hartaandoeningen of diabetes. Als u een van de hierboven genoemde symptomen ervaart of aan een gediagnosticeerde psychische aandoening lijdt, aarzel dan niet om dit met uw dierbaren te bespreken. Onthoud dat het een stoornis is, geen beslissing. Laat psychische aandoeningen uw leven niet vernietigen. Neem onmiddellijk contact op met een gekwalificeerde psychiater en begin uw reis naar een gezond en mooi leven.


Mens en gezondheid: Psychische stoornissen

Related Post

leave a Comment

vier × twee =

The content of this page is protected by the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) © A.Perez OÜ 2020