KinderenMentale Gezondheid

Sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters

sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Met betrekking tot sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters vraag ​​je je misschien af ​​of de kleuterschool te vroeg is om te beginnen met het beoefenen van sociaal-emotionele activiteiten. Zullen ze het kunnen begrijpen? Zijn ze te jong om hun emoties te reguleren?

Het antwoord is dat de kleuterschool een uitstekende tijd is om met het sociaal-emotioneel leren te beginnen. Tussen de leeftijd van drie tot zeven jaar is er een snelle groei van de prefrontale cortex, ons ‘denkend’ en ‘plannend’ brein. Naarmate dit deel van ons brein groeit, leren we hoe we vriendschappen kunnen sluiten, hoe we met conflicten kunnen omgaan, hoe we met regels moeten omgaan en hoe onze emoties effectief te beheren.

Studies hebben ook aangetoond dat positieve sociaal-emotionele vaardigheden die door kleuters worden aangeleerd zich later bij dezelfde kinderen, op 25-jarige leeftijd, vertalen in een hoger aantal afgestudeerden, betere professionele loopbanen et minder aanrakingen met het gerecht.

Hier zijn enkele sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters die vanaf jonge leeftijd een sterke emotionele intelligentie bevorderen:

1) Identificeer emoties

sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters emoties


De basis van alle sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters moet de vaardigheid zijn om emoties goed te identificeren. Oefen het identificeren van emoties door middel van afbeeldingen van gezichten en lichaamstaal. Kijk of je kind boze, verdrietige, gekwetste, teleurgestelde, blije, opgewonden en nieuwsgierige gezichten kan herkennen. Breid hun sociaal-emotionele woordenschat uit door nieuwe emoties en gezichten toe te voegen. U kunt de activiteit ook interactiever maken door uw kind een paar dagen lang een gezicht te laten tekenen nadat het eerder de emoties heeft geïdentificeerd. Geef uw kind bijvoorbeeld een blanco weergave van een hoofd en vraag hem of haar een droevig gezicht te tekenen.

2) Sociaal-emotionele boeken lezen

sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters lezen


Door sociaal-emotionele boeken te lezen, kan uw kind op een beleefde manier leren:

  • omgaan met conflicten
  • vriendschappen sluiten
  • omgaan met problemen

Vraag uw kind welke lessen uit het verhaal kunnen worden geleerd en voer een sociaal-emotionele discussie over wat moeilijk te implementeren is. Voeg een extra opdracht toe aan de sociaal-emotionele activiteit door je kleuter te vragen omalternatieve eindes van een verhaal uit te vinden en wat er zou gebeuren als de personages anders zouden gehandeld of gereageerd hebben.

3) Poppenkast en knuffels

sociaal-emotionele activiteiten voor kleuters poppenkast


Deze sociaal-emotionele activiteit voor een kleuter kan ook worden gecombineerd met lezen. Met knuffels of poppen kun je scènes uit een verhaal of zelfs een levensechte gebeurtenis die zich heeft voorgedaan, uitbeelden en bespreken hoe de poppen zich door een scène kunnen voelen. Bespreek de gevolgen van elke keuze in een scène en hoe de poppen verantwoord kunnen handelen.

In deze sociaal-emotionele activiteit kun je poppen en knuffels gebruiken om positief coping-gedrag te simuleren, zoals diep ademhalen en nuttige aanwijzingen geven. Deze beer is bijvoorbeeld boos dat zijn vriend zijn kleurpotloden heeft afgepakt. In plaats van iets gemeens te zeggen, kan hij diep ademhalen (beeld uit hoe je diep ademhaalt) en tegen zijn vriend zeggen: ‘Het probleem is dat ik me ____voel als je____. Stop alsjeblieft me_________ .” Laat uw kind de lege spaties invullen.

Bij het beoefenen van sociaal-emotionele activiteiten met kleuters, is oefening en consistentie de sleutel. Kinderen gaan over van het opbouwen van een bewustzijn

  • tot het beheersen van hun emoties,
  • tot het vormen van een “toolbox” of figuurlijke gereedschapskist voor sociale vaardigheden,
  • tot het creëren van automatismen zodat deze stilaan deel gaan uitmaken van hun karakter.

Begrijp dat ze in het begin misschien even moeten wennen aan het aanleren van de activiteiten. Maar naarmate hun prefrontale cortex groeit en met een consistente betrokkenheid, zullen ze waardevolle lessen leren vanaf het begin van het beoefenen van sociaal-emotionele activiteiten in de kleuterschool.


Moneymoves.nl: Sociale ontwikkeling van een Kleuter

Kijk op ontwikkeling.nl: Sociaal-Emotionele ontwikkeling van kleuters en schoolkinderen

Wow opvoedcoach.nl: Sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind

Related Post