Mentale Gezondheid

Wat is een depressie? Definitie.

wat is een depressie definitie Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.


“Ik heb heel normaal uitziende mensen het leven zien verlaten; iedereen begint te zeggen dat ze zo beladen waren met leven alsof depressie een virus is waardoor je eruitziet alsof je in een oogwenk dood bent.”
-Therightmessages.com


Wist je dat volgens de National Mental Health Association depressieve stoornis meer dan 19 miljoen Amerikanen treft? Het is een veel voorkomende ziekte die bestreden kan worden. Een schokkend feit is echter dat minder dan de helft van de getroffen personen de hulp zoekt die ze nodig hebben. Deze incongruentie tussen wat moet gedaan worden en wat er wordt gedaan, treedt op omdat veel mensen zich er niet van bewust zijn dat ze met een depressie te maken hebben.


Definitie van depressie

Wat is een depressie? piekeren


Depressie is moeilijk te definiëren en te omvatten. Alle individuen zullen er anders naar verwijzen met hun eigen indrukken en bewoordingen.

Sommige mensen denken misschien dat iemand die zich altijd ellendig voelt en een negatieve mentaliteit heeft, vatbaar is voor depressie. Het zou hen dus verbazen te horen dat de persoon die een positieve levenshouding heeft en blijkbaar blij en gelukkig door het leven, zelfmoord pleegt, en de persoon met een slechte gemoedstoestand er nog steeds is.


Depressie is moeilijk te analyseren, aangezien er geen eenduidige definitie is. Er hangt een stigma omheen. Daarom hebben mensen de neiging om hun echte gevoelens te verbergen, en de manier waarop die gevoelens worden ervaren, is voor elk individu anders.


Depressie is een toestand van melancholisch temperament en apathie. Het kan het wereldbeeld, het gedrag, de inspiratie, het gevoel, de gezondheid en het welzijn van een individu beïnvloeden. Het kan negatieve gevoelens, problemen met sociaal contact en concentratie, verstoorde slaap, verstoorde eetlust en verstoorde energieniveaus teweegbrengen, waardoor het getroffen individu geen plezier meer kan beleven aan normale plezierige activiteiten. Personen die aan een depressieve stoornis lijden, kunnen gevoelens van weemoed, verdriet en soms neigingen tot zelfverminking of zelfmoord hebben. Een depressie kan maanden tot jaren duren, en zelfs een heel leven lang.

In een dip zitten, zich neerslachtig voelen of in een slechte bui of stemmig zijn is een normale en tijdelijke reactie van een persoon op onaangename gebeurtenissen in het dagelijks leven. Dit kunnen stressvolle gebeurtenissen, het verlies van een vriend of familielid, lichamelijk of seksueel misbruik of financiële problemen zijn. Als deze negatieve gevoelens langer dan twee weken aanhouden, kunnen we een depressie vermoeden. Depressie kan ook het gevolg zijn van een medische aandoening, drugsmisbruik, hormonale onbalans of persoonlijkheidsstoornissen.

Klinische depressie

wat is een depressie? weemoedig


Klinische depressie is een ernstig mentaal probleem. Personen die deze aandoening hebben, zullen moeilijkheden ondervinden om hun baan, relatie en zelfs hygiëne te onderhouden.

Ze zullen het glas altijd half leeg zien. Dit oude gezegde beschrijft echter adequaat de personen die aan de ernstige gevolgen van deze ziekte lijden.


Een persoon die klinisch depressief is, kan niet zomaar ‘ontwaken en eruit komen’, hoewel ze de echte factoren kennen die deze depressie veroorzaakten en dat je misschien hebt geprobeerd hen over te halen om eruit te komen. Een onregelmatigheid in de chemicaliën in hun hersenen (vaak gaat het om een te laag niveau aan neurotransmitters) kan deze aandoening veroorzaken. Een depressieve stoornis is een ziekte, zoals bijvoorbeeld ook diabetes een ziekte is. Het verdwijnt dus niet zomaar vanzelf als er geen actie wordt ondernomen.

Empathie en depressie


Als je iemand met een depressie uit zijn depressieve toestand probeert te dwingen, kan hij zich aanzienlijk nuttelozer, vernederder en betutteld voelen. Het kan hem nog meer naar zelfvernietigende gedachten en zelfmoord duwen.


Het is van cruciaal belang om depressie te begrijpen, het vermogen te hebben om depressie te definiëren en klaar te staan voor mensen die depressief of angstig zijn. Dit begrip is van vitaal belang om ervoor te zorgen dat de patiënten vroegtijdig hulp, empathie en begeleiding krijgen van familieleden of vrienden. Deze hulp is cruciaal om ervoor te zorgen dat alles in het werk wordt gesteld om de patiënt adequaat te behandelen.

Depressie valt te behandelen, dus laat het niet onbehandeld. Iedereen ervaart wel eens een milde depressie; deze moet echter onmiddellijk worden gediagnosticeerd en behandeld wanneer het ernstig wordt.


Lentis.nl: Wat is een depressie?

Depressievereninging.nl: Wat is een depressie?

Psyq.nl: Over depressie, Wat is een depressie?

Hersenstichting.nl: Wat is een depressie?

Psychosenet.nl: Wat is een depressie?

Related Post