Mentale Gezondheid

Wat is een psychose?

psychose Posted On
Posted By Alex Perez - Mental Health Writer, B.A.

Psychose is een symptoom dat vaak wordt veroorzaakt door een psychische aandoening zoals schizofrenie, bipolaire stoornis of ernstige depressie.

Psychose kan worden beschreven door twee hoofdfactoren:

Hallucinaties en waanideeën

Hallucinaties zijn wanneer iemand iets voelt dat niet echt aanwezig is. Deze hallucinaties kunnen op alle vijf de zintuigen spelen: iemand kan iets voelen dat ze aanraakt dat er niet is, iets zien dat niet aanwezig is, iets horen, proeven of ruiken dat niet echt is.

Waanideeën zijn wanneer iemand eenvoudige dingen kan beschrijven als een buitengewone betekenis of in de overtuiging dat samenzweringen hun leven beheersen.

psychose in de gaten houden

Iemand met waanideeën kan bijvoorbeeld het gevoel hebben constant in de gaten te worden gehouden en dat een potlood dat ze in hun tas hebben gevonden, eigenlijk volgapparatuur is. Mensen die aan waanideeën lijden, missen vaak zelfhygiëne omdat ze veeleer bezig zijn met hun gedachten en angsten.

Psychose kan interfereren met functionerende relaties en het vermogen om normaal te presteren op school of op het werk. Irrationele denkprocessen zorgen er vaak voor dat iemand met een psychose overtuigingen gaat aannemen over mensen die interpersoonlijke relaties schaden.

Psychose kan vroeg worden opgemerkt en behandeling van vroege psychose leidt vaak tot betere resultaten en gezonder beheer dan wanneer later wordt behandeld. Symptomen van vroege psychose kunnen zijn: agitatie, meer tijd alleen doorbrengen, troebel denken, ongeorganiseerd spreken, het onvermogen om emoties te voelen of uit te drukken en ernstige irrationele overtuigingen hebben. Het is essentieel om hulp te zoeken als u vermoedt dat u of een naaste vroege tekenen van psychose ervaart. Geestelijke gezondheidswerkers kunnen hen zo snel mogelijk testen, diagnosticeren en helpen aan de slag te gaan met een behandelings- of beheersplan.

Levensgebeurtenissen kunnen een oorzaak zijn van psychose als gevolg van hormonale onbalans of fysiologische veranderingen, zoals postpartum psychose en hersentrauma.

Onderzoek heeft ook aangetoond dat genetica, slaap en hormonen een grote rol spelen bij psychose.

Behandeling voor psychose

psychose behandeling


Er is geen specifieke behandeling voor dit symptoom. Er zijn echter manieren om iemands psychose te beheersen, zodat deze iemands leven niet significant verstoort.

Therapiebehandelingen kunnen helpen de irrationele gedachten van de cliënt aan te pakken en hun gedachten om te leiden tijdens een episode van waanvoorstellingen of hallucinaties. Het duurt vaak even voordat deze therapie effect heeft; het kan cliënten echter helpen kalmeren wanneer ze een psychose ervaren. Therapeuten zullen de cliënt helpen herkennen wanneer een gedachte irrationeel en waanvoorstelling is; deze in verband brengen met de emotie en het gedrag die tot die gedachte leiden, en de cliënt helpen rationele alternatieve gedachten te creëren wanneer ze die waanideeën ervaren.

Vermijd drugsgebruik, alcohol, marihuana en elke chemische inname die tot een onevenwicht kan leiden en psychose kan veroorzaken.

Het handhaven van een gezonde hoeveelheid slaap kan de psychose voor cliënten aanzienlijk verminderen.

Psycho-educatie over psychose kan u helpen meer te begrijpen over de symptomen die u ervaart en wat u eraan kunt doen. Postpartum psychose kan bijvoorbeeld voorkomen bij vrouwen na de bevalling. Wetende dat dit vrouwen kan helpen die symptomen ervaren en dat hun families zo nodig hulp kan bieden en hun psychose kunnen helpen beheersen.


Psychosenet.nl: Wat is een psychose?

Related Post